Oznámenie o záväzkoch po splatnosti.

Vážený zákazník,

    pravdepodobne nedopatrením ste do dátumu splatnosti faktúry za poskytnuté telekomunikačné služby neuhradili splatnú sumu na účet spoločnosti Flexicomm, s.r.o..
    Ak ste dlžnú sumu medzičasom uhradili, nahláste na tel. číslach:
0911 363 633
operátorovi centra služieb zákazníkom, meno, priezvisko, adresu, obec a spôsob úhrady.
    V opačnom prípade očakávame úhradu dĺžnej čiastky. Platbu môžete najrýchlechšie zrealizovať cez internet banking.